Webreg - Login

Not logged in

Webreg

Login to Webreg

(Login with your LiU-id account.)

Info

This is the new version of Webreg. Information and FAQ about this system.

List all courses

Legal Note

IFM,ISY WEB-based Lab Registration System
Personuppgiftsbehandlingen i detta system och dess användning vid Lius verksamhet följer regelverket "Tillämpningar av personuppgiftslagen (1998:204) vid Linköpings Universitet"

Linköpings universitet
581 83 LINKOPING
E-post:
webmaster@ifm.liu.se

Detta system används för IFM och ISY:s studenters anmälning och resultatsammanställning i samband med laborationer.
Den som kan se dina uppgifter är du, projektmedarbetare(om ni arbetar i grupp), laborationshandledare, examinator och administratör.
Studenter,som är registrerade på IFM och ISY-kurs, är skyldiga att anmäla sig om examinator bestämt att studenterna skall använda sig av detta system.
Registerbesked skickas inte ut.
Om du ser felaktiga resultat som gäller dig skall du i första hand kontakta din laborationshandledare och i andra hand din examinator.

Gu-kansli
2002-11-28